Старосел

Старосел

Тракийският култов център, с главен храм, открит в Четиньова могила се намира на 60 км. северно от Пловдив и на 4 км. северозападно от село Старосел. Той е фунционирал в периода V-IV век пр. Хр. в южните склонове на Средна гора, на обща площ от около 100 км2. В комплекса до началото на XXI век са проучени 6 обекта, като най-забележителни сред тях са храма в могилата „Хоризонт“ и уникалния кръгъл храм в Четиньова могила.

През 2000 г. археологически разкопки във високата 20 м. Четиньова могила доведоха до разкриването на внушителен кръгъл храм от времето на траките. Той се състои от следните помещения (отвън-навътре): централно стълбище, две странични стълбища, коридор с високи стени, квадратно педверие с полуцилиндрична форма, и централна зала с кръгла форма и купол. Кръглото помещение на централната зала е с диаметър 5.40 м., и на стената му са подредени десет полуколони с дорийски капители. От цветната украса на помещението са запазени сините и червените бои на дорийските капители и елинистичния фриз с триглифи и метопи над тях.

Около цялата могила е изградена стена от 5000 каменни блока, дълга 241 м. и висока 3.5 м. В стената са изсечени ритуални каменни „легла“, които вероятно са служили за обработка на вино или извършване на жертвоприношения.

Могилата „Хоризонт“ се намира на 2 км. от Старосел по пътя към храма в Четиньова могила. При разкопки през 2001 г. в нея е открит храм от V-IV век пр. Хр. Храмът е заобиколен с уникална колонада от 10 колони. В него са открити златни пластинки от ризница, върхове на стрели и други предмети, по които археолозите определили, че тук бил погребан местен тракийски аристократ.

Пейчова могила е разположена на 60 м. югозападно от Четиньова могила. При разкопки през 2001 г. в нея е открито погребение, при което тялото е разчленно. Сред погребалните дарове били множество сребърни и бронзови предмети от екипировка на конник и златен пръстен-печат с ловна сцена.

Маврова могила се намира на километър от храма в Четиньова могила. В нея е открит златен пръстен-печат с образ на сфинкс.

/ en /
facebook коментари