Неолитни жилища

Неолитни жилища

Музеят на Неолитните жилища се намира в Стара Загора на ул. „Армейска“ № 20, в западната част на града, край Окръжната болница. Неолитното селище е определено за Паметник на културата през 1958 г. То е функционирало от VI до II хилядолетие пр. Хр.

При разкопките две от неолитните жилища, изградени към средата на VI хилядолетие, били открити пълни с предмети на бита, което ги прави ключов паметник за разбирането на една от най-ранните градски култури в света. Освен това двете жилища се оказали най-добре запазения и най-богат на находки обект от този период в Европа. За тяхното съхранение и представяне бил изграден специален музей.

Южната, едностайна къща, е по-обширна и заема площ от 28 м2. Домашното огнище в нея, което е разположено на северната стена, е най-добре запазеното огнище от Ранния неолит в югоизточна Европа. Между него и източната стена се намира „спалнята“, която е разположена в най-топлото кътче на стаята и представлява издигната от земята повърхност с размери 2/1.65 м. От другата страна на огнището са открити два камъка за приготвяне на хляб. Край тях са разположени обработени на огън или вградени в земята глинени съдове, в които обитателите на дома съхранявали ечемик, жито и фий. В югозападния ъгъл на къщата е имало тезгях за изработване и поправка на битови инструменти, като откритите тук каменен бруст и каменна брадва. Неизяснена докрай е функцията на глинената маса в близост до входа на жилището. На нея вероятно са били поставяни домакински съдове, или е имала ритуално приложение.

Северната къща е по-малка, с площ от 16 м2. В нея са открити почти същите елементи, както в по-голямата сграда, но разположени на различни места, поради факта, че входът тук е от изток. По пода на жилището е имало множество разпръснати тежести за прашка, които или са служили за лов на жителите на селото, или са останки от нападение.
Неолитните жилища в Нова Загора дават сведения, но и задават въпроси за високия стандарт на живот в югоизточна Европа през VI хилядолетие пр. Хр.

Други неолитни селища са локализирани в Гюндийска могила край североизточния край на Нова Загора, могилата „Пачника“ край село Кортен, Дядо Ненова могила край Коньово и в основите на завода за хляб в Нова Загора.

/en/

facebook коментари