Белинташ

Белинташ


Скалното светилище Белинташ се намира на 50 км. южно от Пловдив, в близост до село Врата. То е изградено на скален масив, дълъг 300 и широк 40 метра, който се извисява на 50-ина метра от околния терен. В неговата най-висока част, директно в скалата, са изсечени геометрични фигури и три кладенеца. Кладенците са с цилиндрична форма, 2.3 метра дълбоки и с диаметър на отворите 2 метра. Стените им са перфектно гладки. Те са използвани най-вероятно за жертвоприношения на животни и събиране на дъждовна вода за пречистващи ритуали. Освен тях в скалната платформа са изсечени и множество улеи, ниши и стъпала. Има данни за съществуването на храм с колонада от източната страна на възвишението, функционирал от IV хил. пр. Хр. до времето на римския император Аркадий (395-408 г.).

Най-вероятно на скалното светилище Белинташ е почитано едно от основните божества на траките – Сабазий.

През 1981 г. тук е открита сребърна пластина, която понастоящем се съхранява в Археологическия музей в София. Изображението на нея е тълкувано като местна тракийска иконография на Херакъл, участващ в инициационен обред. Това подсказват превръзката на главата на полубога и ритуалния жезъл в неговата ръка.

/ en /


facebook коментари