българия

България

България е древна южноевропейска държава, разположена на 111 000 кв. км., с население от над 7 милиона души. Нейният разнообразен ландшафт предлага множество отлични места за различните видове туризъм. Планините Стара планина (Балкан), Рила (с най-високия връх на Балканския полуостров  – Мусала 2925 м.), Пирин и Родопи разполагат с чудесни райони за еко и селски туризъм и световно известни ски курорти като Боровец, Банско и Пампорово.

Стара планина е известна с традиционните си селища, стари манастири и легенди за национални герои. Светилища на траките с хилядолетна история могат да бъдат открити в Родопите. Дунавската равнина на север пази тайните на най-ранните писмени паметници и центрове на слънчевия култ в света, като се явява и сърцевина на Първото и Второто българско царство (681-1018 г.; 1185-1422, 1598 г.).

Горнотракийската низина се намира на юг от Балкана и е най-ниско разположената и най-плодородна територия на България, като в нея са открити някои от първите европейски селища. 378-километровата черноморска брегова ивица представлява целият източен предел на страната. Столица на България и най-голям град е София с 1 378 000 души постоянно население.

Кратка историческа справка

Първата българска държава била основана от хан Аспарух през 681 г. след успешна война срещу Източната Римска империя (Византия). През 866 г. цар Борис I приел източноправославното християнство за официална религия на България, която остава такава до наши дни. По време на неговото царуване ученици на светите братя Кирил и Методий донесли в България кирилицата — писменост, която днес се използва от редица държави в Източна Европа и Азия. Цар Симеон I Велики (893-927 г.), син и наследник на Борис, направил България най-могъщата държава на своето време с изключителни културни постижения.

Сред най-паметните моменти на Второто българско царство (1185-1422, 1598 г.) са победата на цар Калоян над Латинското царство на Константинопол през 1205 г., забележителната дипломация на цар Иван Асен II, която го довела до хегемония на Балканите, както и мощният растеж на християнските религиозни центрове и култура по времето на цар Иван Александър (1331-1371 г.).

Третата българска държава започнала съществуването си след Руско-турската война през 1878 г. и постигнала пълната си независимост през 1908 г. След края на Втората световна война през 1945 г. България станала комунистическа държава и част от Източния блок.

След края на Студената война през 1989/1990 г. Комунистическата партия разреши провеждането на многопартийни избори и България започна прехода към парламентарна демокрация и свободна пазарна икономика.

Понастоящем България е член на Европейския съюз, НАТО, Организацията на обединените нации и Световната търговска организация. Страната има високият индекс 0.473 за човешко развитие, което ѝ отрежда 58 място в света през 2010 г.

facebook коментари