Археологически разкопки на Чиракман баир

Останките от единствената средновековна крепост около днешния град Каварна се намират до пристанището му, на Чиракман баир. Той представлява високо продълговато плато край морето със стръмни, почти отвесни склонове. К. Иречек свързва името Чиракман с куманската дума „чирак“ (светлина) и предполага, че горе на платото някога се е намирал фарът на пристанището.
Археологическите разкопки, извършени на Чиракман баир през 1953/1955 г. и от 1972 г. насам, изясниха, че тук е съществувал античният град Бизоне, а по-късно и раннобългарско селище, състоящо се от землянки. От средновековната крепост върху него са разкрити останки или следи от жилищни и стопански сгради, църкви и укрепителни съоръжения, намерени са многобройни и разнообразни предмети — сечива, накити и др., които добре се датират в XIII—XIV в. От керамиката заслужава да се споменат трапезните паници с украса, изпълнена в сграфито техника, характерни за цялото Западно Черноморие през този период. За наличието на търговски връзки през XIV в. свидетелствуват късовете от люстрови паници, внесени от Близкия Изток, и сребърните монети, предимно от цар Иван Александър със сина му Михаил.
Археологическите паметници и находки, свързани с живота на средновековната крепост на Чиракман баир, и историческите извори за средновековна Каварна напълно съвпадат в хронологическо отношение. Поради това не може да има съмнение, че средновековната крепост Каварна се е намирала на Чиракман баир. Крепостта Каварна вероятно е била изоставена наскоро след 1444 г., но до XVII в. християнските гробища по традиция все още са били горе на Чиракман баир. Те са принадлежали на селището Каварна под едноименната крепост, което поне в края на XVI в. вече се намирало на сегашното си място.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site