Управници и жители на Дуросторум

Легионът имал свое командване, начело с един легатус легионис (генерал). Нему били подчинени един трибун латиклавиус и петима трибуни ангустиклавии, всеки със свой отделен щаб. Комендантът на лагера (префектус кастрорум) се грижел за всекидневния ред и снабдяването на частта. Центурионите образували гръбнака на офицерите в легиона. Близките до гарнизона канаби имали квазимуниципиално управление, т.е. подобно на градското (муниципиалното). Иначе муниципиите били управлявани от двама върховни градски съветници. Тези, които управлявали през петата година на преброяването на имуществения ценз, се наричали квинквенали. Едилите се грижели за пътищата, поправката на водопроводната и канализационната система, надзора върху спокойствието в града, организирането на забавления. Двама квестори се занимавали с финансовите проблеми. Викусът имал кмет със свои помощници. Надписът, в който се упоменава муниципиум Аурелиум Дуросторум, е издигнат от името на двамата градски първи съветници, двамата едили и двамата квестори.
Етническият състав на дуросторумци и религиозните им вярвания са тясно свързани в техния всекидневен живот. В Горна Германия легионът бил допълнен основно. След това навярно имало и рекрути в Панония. В надгробен надпис от Ескус, през където първо минала частта, се чете името на лице от Пелагония в Македония. Основно се почитали главното римско божество Юпитер, богинята Рома, Геният на Долна Мизия. Имало е и малко италийци, както и римски граждани, които добили тази привилегия по пътя на дългата военна служба. Лицата от тракийски произход почитали Хероса. Тук имало не малко военни и цивилни лица от източен произход, които пренесли своите най-почитани божества – Юпитер Долихен, Митра, Изида, Озирис. Много от тези хора идват от черноморските центрове, където елинското, източното и египетското влияние е по-сериозно. Военните почитали особено много Херакъл – символ на смелостта и мъжеството, култа към бойните знамена и естествено здравословните божества. Около средата на II в. в Монтана било изпратено поделение от XI легион. Там легионерите издигали посветителни паметници в местното светилище в чест на Диана и Аполон. От Дуросторум и близката околност произхождат известен брой бронзови статуетки на божества. Те показват какви култове е почитало населението -Меркурий, Арес, Херакъл, Хермес, Афродита, Хефест, Приап, Артемида. За нуждите на военното и цивилното население тук работели множество ателиета и работилници за обработка на камък, на строителна и битова керамика (тухли, керемиди, тръби, съдове за бита и др.), метални предмети, производство на облекло и т.н.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site