Самуилова крепост

САМУИЛОВА КРЕПОСТ

Самуилова крепост се намира на 5 км северно от с. Ключ, на десния бряг на река Струмешница. Представлява невисоко възвишение със стръмни склонове от север. Три землени вала и 2 рова, концентрично разположени върху склоновете на хълма, затварят укреплението, което има площ 7,5 декара и форма на елипса. Това е бил най-важният военностратегически пункт от обраната на Ключката клисура, организирана от Самуил. Във фортификационно отношение носи белезите на българската укрепителна традиция, характерна за периода на Първото българско царство.

Археологическите разкопки и проучвания са показали, че само първият вътрешен вал има сложна конструкция на насипа си, състояща се от надлъжни и напречни дървени греди, разположени на разстояние 0,40 до 0,50 м една от друга върху предварително подготвеното трасе на вала. Земленото укрепление е възникнало върху останките на опожарено ранносредновековно българско селище. Досега са проучени 41 жилища. Намереният масов материал, предимно керамика, има важно значение за изучаване на раннобългарската материална култура. Открити са следи от човешки живот от къснолатенската епоха.

/ de / ru /

 

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site