улпия пауталия

Улпия Пауталия

Градът бил застроен в подножието на хълма Хисарлък. Той бил основна станция на пътя от Сердика (София) за Стоби в Македония с отбивка за Тесалоника (Солун). Оттук имало отклонение за Сапарева баня в направление Филипопол. При император Марк Аврелий (161-180) античният град бил снабден с каменна стена и здрави кули. През II-IV в. оградената площ възлизала на около 30 ха. Под сегашната централна част на Кюстендил се намирала агората (площадът) на града. Проучени са няколко сектора от уличната мрежа. Някои достигат до ширина 12-13 м (заедно с бордюрите и тротоарите). Водата се докарвала от няколко извора, но най-големият бил край Хисарлъка и самата Осоговска планина в южна посока. От гръцки надпис от 135 г. (времето на император Антонин Пий) узнаваме за построяването на гражданска базилика. През същата година била построена и базиликата в Улпия Ескус. Втори надпис показва, че тук е имало гимназион за обучение на младежите. Освен това те са посещавали и закрита зала за спортни упражнения, сочи епиграфски паметник, в който се споменава ръководителят на тези занимания. Сред най-съществените проучени сгради в Пауталия са римските терми, разположени в югоизточната част на града. Сградата има правоъгълен план със застроена площ над 3000 кв. м. Вероятно това е част от голям комплекс, свързан с асклепиона около лековития извор, гимназиона и спортната школа. Разкритите части от аподитериум, тепидариум и калдариум имат хипокаустна система с колонки и аркадо-сводова конструкция,    както  и лъчисто  стенно отопление. Подът и стените на залите са облицовани   с  мраморни  плочи,  с богата   архитектурна разработка  от корнизи  и  пиластри.  В северна посока  са проучени  останките  от втора малка баня, използвала също минерална вода. Южно от една от улиците с направление изток-запад (декуманус 1) са били разположени   магазини   с   вътрешен   двор, който е служел за пазар. Подобни магазини са открити  и  при  друга улица  с  посока  север-юг.   До източната     крепостна   стена  е открит хореум – склад за зърнени храни за нуждите на населението. От края  на III  в.

Пауталия  влизала в новосъздадената провинция Средиземноморска Дакия  със  столица Сердика. С утвърждаването на християнската   религия   тук  се  строят много  базилики.   В  близост  до северната  стена  и   недалеч западно от  градския   площад  е  проучен  архитектурен комплекс, включващ две обществени сгради и две раннохристиянски базилики. Интересна е втората базилика. Тя е трикорабна, едноапсидна, с притвор и трансепт. Полихромната подова мозайка е изпълнена в геометрични и растителни орнаменти от кръгове, квадрати, ромбове и осмоъгълници с изображения на птици, патици, кошници с цветя, куче в бяг, риби, крушово дърво. Стиловите белези на мозайката и планът на базиликата я датират към първите години на V столетие.

Пауталия бил организиран по подобие на малоазийските градски центрове. Управлението е съсредоточено в ръцете
на градския съвет (буле) и архонтите, а народното събрание (демос) имало само съвещателен характер. Официалният римски държавен и императорски култ се обслужвал от специална жреческа колегия начело с архиерей. Друга жреческа колегия се е грижела за култа към божествата от гръко-римския пантеон. В подножието на хълма Хисарлъка била съсредоточена сакралната зона. Между дърветата се издигали храмове и светилища, изобразени на пауталийските монети – главният храм на  Улпия Пауталия със статуя на Асклепий, лековитият извор – персонификация на р. Стримон. Тук имало на служба агораноми – пазители на реда на пазара и надзорници на търговията. От многото намерени надписи там виждаме лица с тракийски, гръцки и латински имена. Освен здравеносните божества Асклепий, Хигия и Телесфор тук били почитани Зевс и Хера, Тракийският конник, Дионис, Хермес, Афродита. Това проличава от тяхното отбелязване върху пауталийските бронзови монети – право, което получил градът между управлението на Антонин Пий (138-161) и Каракала (211-217). А когато император Септимий Север (193-211) и семейството му посетили Пауталия, напълно естествено били издадени специални емисии.

През късната античност (края на IV-VI в.) било изградено каменно укрепление горе на Хисарлъка, което заемало площ от 2,12 ха. От епиграфските паметници и чрез провежданите спасителни археологически разкопки в Кюстендил узнаваме за различните професии и занаяти в римска Пауталия – търговец на дребно, готвач, гостилничар, шивач на кожи за палатки, скулптор, юрист. От намерен надпис четем имената на архитектите Лаомедон и Глаукиас. За битови нужди тук били създадени много грънчарски работилници както за обикновена, така и за фина трапезна керамика. За дългите нощи имало нужда от глинени лампи, които имитират основните през тази епоха типове. Открит е калъп за лампи, показващ местно производство. В големи работилници се произвеждала масово строителна керамика – тухли, керемиди и тръби, за все по-развиващата се урбанизация в този център по Горна Струма. Августа Траяна и Пауталия са засега двата града в днешните български земи, които показват развито локално бронзопроизводство. Несъмнено тук важен факториграят намиращите се близост рудни находища. Изливали се предимно бронзови апликации към колесници и каруци (най-често бюстове на божества – Аполон, Атина, Херакъл, Пан, Ерос, на речния бог Стримон и т.н.), статуетки и съдове. В града е действало голямо каменоделско ателие за нуждите на строителството и домашния интериор. Това личи и от изградената мощна каменна стена долу в низината и тази горе на Хисарлъка, от намерените руини от големи частни, обществени и култови постройки (бази, капители, колони, фризове, фронтони), от плочите по уличната настилка. От един надпис узнаваме за обработка на мрамор. Изработвали са се големи статуи и по-малки, както и оброчни плочки с изображения на Асклепий-Хигия-Телесфор, Зевс и Хера, Аполон, Херакъл. В града било развито и мозаечното изкуство. При археологически разкопки са намерени досега множество черно-бели и полихромни подови мозайки, които показват местни ателиета за тяхното нареждане.

>>още информация<<
facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site