нове

НОВЕ (NOVAE)

Нерон подготвял поход към Каспийските врати, за което набрал легион от новобранци, високи по шест стъпки, и го нарекъл Фалангата на Александър Македонски.

Светоний, Нерон, 19

От Нове към завладяването на Тракия

На 4 км от центъра на Свищов се намира местността Паметниците, наричана още Стъклен. Тук бе открит римският легионен лагер и по-късно град Нове. По времето на императорите Клавдий (41-54) и Нерон (54-68) източната граница на провинция Мизия се разширила до устието на р. Ятрус (Янтра).

През 45 г. римляните започнали офанзивата по завладяването на земите южно от Балкана и образуването на новата провинция Тракия. Именно тогава в Нове дошъл от Панония VIII Августов легион. Целият мизийски военен контингент участвал в битката за тракийските земи. Легионът бил настанен на самия десен дунавски бряг върху невисоко плато и край малката рекичка, назовавана сега Дермен дере. Тук брегът на Дунав е нисичък, а и реката е по-тясна. Това е причината гарнизонът да пази тази невралгична точка по реката. През 250 г. готите именно в този участък форсират водното препятствие. Много по-късно, по време на Руско-турската война от 1877-1878 г., руските войски преминават Дунав именно тук при Свищов и то в тази местност. Както и на други места, в близост имало тракийско селище. В ареала на Нове са открити находки още от края на късно-бронзовата епоха. Източно от военния лагер са намерени гробове чрез трупополагане и трупоизгаряне. В погребалния инвентар се виждат глинени блюда, кани, чаши. В кула  N1 на източното разширение (Novae II) са разкрити находки от къснобронзовата и елинистическата епоха. Вероятно по двата бряга на малката река Дермен дере е имало някакво тракийско село, неразкрито досега.

/en/

|  НАКАЗАН ЛЕГИОН ИДВА  |  ЛАГЕРНИЯТ ЖИВОТ  |

|  ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА  |

|  ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННИТЕ  |  НАВЪН ОТ НОВЕ  |facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site