Всекидневният живот в Никополис ад Нестум

В околността са открити следи от тракийски некропол от I хил. пр. Хр. Името на племето засега остава неизвестно. При създаването на град Никополис населението е било от местен тракийски и гръцки произход. За това показват многобройните оброчни паметници, свързани с Тракийския конник, Зевс, Артемида, Хермес, Плутон. Много почитан бил и местният речен бог Нестос, който напоявал долината и дарявал плодородие. В района са намерени съкровища с монети от Хистрия, Лате и особено от близкия о. Тасос, показващи връзката на този край с близки и по-далечни места. Самият Никополис ад Нестум е сякъл за кратко време свои собствени монети. Това е станало от управлението на Комод (180-192) до Каракала (211-217).
В Никополис е действало каменоделско ателие. То е функционирало през III-IVв. Задоволявало е местните нужди и тези на селищата в близката околност. Произвеждали са се бази, колони, преградни плочи, дорийски, йонийски и римско-коринтски капители. Местната школа е имитирала модерните за времето архитектурни детайли и типове. Металургията и металообработването също били развити на местно ниво.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site