Епископ Вулфила превежда Библията

През 348 г. император Констанций II, син на Константин Велики (306-337), дал съгласието си на юг от Дунав да бъдат заселени готи (германски племена). Това са т.нар. малоготи, които били ариани. Те били заселени в Никополис ад Иструм, на хълма Царевец и в района между тези две селища. Обитавали региона няколко века и писмените извори говорят за тях, че били скромни, трудолюбиви люде, които живеели бедно. Техен предводител бил вероятно епископ Вулфила. В Никополис той превел за първи път от старогръцки на готски език Библията – епохално събитие за готските племена.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site