Управление, етнически състав и религия в Марцианопол

За разлика от Улпия Ескус, където градската уредба била подобна на тази в Рим, тук имало елински тип управление, както при Никополис ад Иструм. Градският съвет избирал пръв архонт, мъжете участвали в народното събрание. Други археонти отговаряли за стопанството и реда в града (снабдяване, изграждане и поправка на водопроводи, канали, улици, сгради, поддържане на чистота). Градът е секъл свои собствени монети от управлението на император Комод (180-192) до Филип Араб (244-249). В Марцианопол са намерени редица надписи както на старогръцки, така и на латински език. Понеже селището е образувано по гръцки образец, жителите не са имали привилегията да бъдат римски граждани (cives  Romani). Но тук са живяли и „цивес романи“, най-често  лица, които са получавали гражданство по пътя на военната служба. Населението и тук било етнически пъстро. Някои бивши военни получавали земя тук. Те били от италийски произход или от различни краища на империята. Гръцкият елемент бил много силен, несъмнено поради близостта до Одесус.

Предимно елините идвали от малоазийските гръцки градове. Третият етнически елемент бил тракийският, засвидетелстван както в града, така и в района. Първият жрец на града се грижел основно за изпълнението на култа към управляващия император. Почитали се основните римски божества и особено богинята Рома. На особена почит били още Зевс (Юпитер), Хера (Юнона), Дионис, Хефест, Херкулес. Оттук произхождат много оброчни плочки на Тракийския конник (Херос). Наред с този покровител над природата и отблъскващ злините бил почитан и Аполон – главното божество на град Одесус.  В Марцианопол били тачени, както навсякъде, и здравоносните божества Асклепий, Хигия и Телесфор. В чест на многото чиста и изобилна вода тук се почитали и трите нимфи. Открити са оброчни плочки на Дионис и Херкулес, на иранското божество Митра. Съдейки по образите върху монети, тук е имало храмове на Зевс, Асклепий, Аполон, Фортуна (Тюхе), на египетското божество Серапис, светилище на малоазийската Кибела – Великата богиня-майка.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site