Две крепости в Дуросторум

Византийската императрица Ана Комнина пише за две крепости в Дуросторум

През I в. римляните упражнявали известен военен контрол в района около дн. гр. Силистра. Обаче действителното настаняване на голяма военна част станало едва след края на дакийските войни на император Траян през 106 г. Тук дошъл XI Клавдиев легион, пребивавал преди това в Горна Германия и Панония. В Дуросторум легионерите веднага се заловили с изграждането на постоянен лагер. След Ескус и Нове  Дуросторум станал третият легионен лагер (кастра) по Долния Дунав. Тук голямата река правела завой на север и променяла посоката си. Това място било много привлекателно за вражески набези, с които изобилства бурната история на района. Военното укрепление се локализира в центъра на съвременния град и на около 800 м южно от дунавския бряг.  Заградената площ е 23 ха. При археологически разкопки са открити част от каменната крепостна стена, югозападният ъгъл на гарнизона, както и няколко отбранителни кули. Мястото било невралгично, защото оттук лесно се слизало на юг в Мизия. Отвъддунавските племена често при форсиране на Дунав искали първо да плячкосат Дуросторум. Във вътрешността са намерени досега две казармени постройки и едно жилище на центурион на XI легион недалеч от тях. От Силистра и близката околност произхождат няколко бронзови шлема както на лица от легиона, така и от конни части. Най-ранният е от края на I в., малко преди настаняването на легиона. Той се състои от калота и маска.  Другите два са от средата и втората половина на II в., когато Дуросторум е кастра. Най-добре изработен е един параден кавалерийски шлем от с. Ветрен, западно от Силистра, който отнасяме към III в. Те били слагани от притежателите им при особени случаи. Изработката им е от високо качество.
На дунавския бряг, два века по-късно, била съградена втора крепост, която била многократно ремонтирвана и преизграждана, за да просъществува и през Средновековието.  Неслучайно императрица Ана Комнина (XI в.), когато описва походите на баща си Алексей Комнин в този район, споменава, че в Дръстър (Дуросторум) имало две каменни крепости.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site