Първото писмено сведение за средновековна Облучица

Първото писмено сведение за средновековния град Облучица е едва от 1321 г. у арабския географ Абулфеда. Той го нарича Исакча и посочва, че се намирал под властта на Цариград, на около 20 дни път по суша от него и на три дни път от Търново. Мнозинството от жителите на града били мюсюлмани.
Според П. Мутафчиев името Исакча било дадено на града от татарите през втората половина на XIII в. При честите си нашествия в българските земи и особено в Добруджа те са преминавали Дунав при Исакча — най-близкия до владенията на Златната орда и най-удобен брод между Дръстър и делтата на реката. Названието Исакча — град на Исак или по-скоро брод на Исак — произхожда, според П. Мутафчиев, от името на някой татарски вожд или светия, погребан в онова време в града. Присъствието на татари или връзките на Исакча с тях се потвърждава от намерените тук монети от хановете на Златната орда. Тези монети едва ли са попаднали в града само по пътя на търговските връзки. Татарското име Исакча обаче не означава, че градът бил основан от монголските нашественици. Археологическите материали свидетелствуват, че татарите са се заселили в съществуващ вече български град с името Облучица. Наистина това наименование е документирано в изворите едва от втората половина на XV в. насам. За първи път то се среща в писмо на влашкия воевода Влад Цепеш до унгарския крал Матиаш Корвин от 11 февруари 1462 г., написано с латиница във формата Облисица. В приписка от 1484 г. към български октоих от XV в. и в едно писмо на молдавския воевода Стефан от 12 юли 1499 г. Облучица е написано на кирилица. Българското име Облучица се среща в географски карти, пътеписи и различни документи дори до края на XVIII в. наред с турското Исакча, което е било официалното наименование на града по време на османското владичество. Засега най-късният известен ни източник, който нарича града с българското му име, е един руски документ от 1788 г. — във формата Облушица. Така са наричали града тукашните българи и други християни, които дори до XVI в. са съставяли основната част от местното население. За това свидетелствува един османски регистър на овцевъди от 1573 г., в който от град Исакча са зачислени почти само християни. Те очевидно са населявали града още преди завладяването му от османските завоеватели. Крепостта на Облучица споменават за първи път османските хронисти по повод на събития от 1419—1420 г. Тогава султан Мехмед I си възвърнал някои временно завзети от власите долнодунавски крепости. Шюкрюллах съобщава, че Мехмед I се насочил срещу власите и възстановил разрушените от тях крепости Исакча, Ени сала и Гюргево. Според Мустафа Али власите „разрушили трите крепости Исакча, Ени сала и Гюргево. Понеже се намирали на границата… и тъй като възстановяването им било крайно наложително, те били отново построени и доведени в добро състояние“.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site