ПРИСТАНИЩЕТО НА КАРВУНА

За венецианските и генуезките търговци през XIV в. Карвуна е била познато пристанище. За това свидетелствуват редица средновековни морски карти, в които Карвуна е отбелязана с поиталианчената форма Карбона. Тя се появява първо в картите на Пиетро Весконте от 1311 до 1321 г.и на Марино Санудо от 1321 г., като е отбелязана между Калиакра и Кастрици. Трябва да се отбележи, че в тези карти не е вписана Каварна, която срещаме в другите морски карти от XIV в., но в тях пък липсва името Карбона. По-голямо внимание заслужават редица морски карти от XV—XVI в., в които едновременно са отбелязани Каварна и Карвуна неизменно в следния ред: Калиакра, Каварна, Карбона, Кастрици, Варна (в картата на Бартоломео Парето от 1453 г., на Грациозо Бенинказа от 1471 г., на Джакомо Бертран от Майорка от 1482 г., на Йехуда бен Зара от 1497 г., в морския атлас на Конте де Отомано Фредучи от 1538 г., в атласа на Батиста Агнезе от 1542 г., в картата на Джорджо Калапода от 1552 г. и др.).
Въз основа на морските карти Карвуна може да се локализира съвсем точно. Понеже тя се е намирала между Каварна и Кастрици, а единственото пристанище на юг от Каварна на високия добруджански бряг е Балчик, то следите на Карвуна ще трябва да се търсят тук. В същност преди близо столетие К. Иречек писа, че в отъждествяването на Карвуна с Балчик не може да има съмнение. Този прозорлив учен се е основавал само на ограничен брой морски карти. Сега становището му може да бъде подкрепено със сведения на средновековни портулани, издадени след Втората световна война, и с археологически данни.
Според най-стария италиански портулан на Черно море, от 1296 г., от Галата при Варна до Карбона имало 20 мили, а от Галата до Калиакра — 40 мили. Това означава, че Карбона се е намирала на 20 мили и от Калиакра, т. е. на средата между Галата и Калиакра. Почти същите са днешните разстояния между Варна и Балчик (21,9 мили) и между Балчик и Калиакра (18,8 мили), т. е. Балчик се намира почти по средата между Варна (Галата) и Калиакра. В гръцки портулан от XVI в. вместо Карбона вече се явява името Балчик — „от Калиакра до Балчик (има) 18 мили“, т. е. почти толкова, колкото е разстоянието между Калиакра и Карвуна според италианския портулан от 1296 г. Заслужава да се отбележи, че в османски документ от XVI в. Балчик се споменава като пристанище наред с известните от средните векове пристани Варна, Кестрич, Калиакра и Мангалия. Като богат град от 500 къщи с оживено пристанище, макар и неудобно, описва Балчик Евлия Челеби през 1652 г.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site