Плиска – първата българска столица

През 681 година хан Аспарух обединява древните българи с потомците на древните траки и заселилите се славянски племена. Така се поставя началото на Българската държава.

За първа българска столица е избрана Плиска. Тя остава такава от 681 до 893 година. Градът бързо се издига като средище на държавната власт и значителен военен, стопански, религиозен и културен център в първите векове от създаването на българската държава. Откритите старини дават възможност да се пресъздаде сравнително пълно картината на първата българска столица.

Градът се е състоял от три концентрични укрепления – външен град, вътрешен град и най-вътрешен отбранителен пояс, който обгражда цитаделата, разположена в центъра на града. В града е съществувало класово разслоение с оформени феодални отношения. Градът носи отпечатъка на военната обстановка, в която се основава и развива новооснованата българска столица. В изграждането на Плиска намира за първи път ярко отражение богатото строително наследство на българи и славяни, завещано от такива мощни култури, като римската, гръцката и византийската.

Най-известни архитектурни паметници в Плиска са големият дворец, малкият дворец и голямата базилика. Големият дворец е известен още като Тронната палата. Представлява двуетажна сграда с правоъгълна форма. Днес е запазен само приземния етаж. Малкия дворец е най-представителната сграда в цитаделата и заема площ от 568 кв.м. В него се намират кръгъл басейн, баня с въздушна отоплителна инсталация и водохранилище. Голямата базилика е най-голямата трикорабна базилика в центъра на Балканския полуостров. Дълга е 100 м и широка 30 м. Тя е била една от най-величествените български архитектурни творби от втората половина на IX в.

По времето на Симеон тя престава да бъде столица, вероятно защото тук е бел център на прабългарския политически и етнически елемент, който враждебно възприема настъпващата християнска религия. Плиска е обявен за национален архитектурен резерват.

de / en /
facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site