ОРЯХОВО

На около 500—600 м западно от град Оряхово, на малък хълм със стръмен, терасовиден склон към Дунава се издигат останките на средновековна крепост. Най-добре е запазена една полусрутена правоъгълна кула с височина 9 м. Още Ф. Каниц обърнал внимание на Оряховската крепост и помества в книгата си „Дунавска България и Балканът“ гравюра с изглед на кулата откъм западната страна. Оряховското кале или „Камъка“, както го наричат местните жители, е описано и от К. Шкорпил. Оряховската крепост е изцяло разкопана през 1968—1971 г. Оказа се, че в по-голямата си част тя е напълно разрушена и са запазени само малки късове от крепостната стена. Крепостта е имала четириъгълен план, с трапецовидна форма и площ около 750 кв. м. В градежа се очертават два строителни периода.
От първия строителен перид е останал североизточният ъгъл на крепостта, където под прав ъгъл се срещат северната и източната стена, с дебелина 1,50 м. Северната стена е запазена на дължина 6,30 м, а на източната, близо до ъгъла, личи вход с ширина 1,30 м. От южната крепостна стена личат само останките от правоъгълна кула, от която западната и източната стена са с дължина съответно 2,85 и 3,90 м и дебелина 1,35 м, и отчасти южната външна стена с дебелина 1 м. Градежът е от грубо обработени камъни, с бял хоросан и редова зидария.
От втория строителен период е останала правоъгълната кула и част от крепостната стена на източната страна, която е изградена върху стената от първия строителен период. Тя е дебела 2 м и запазена на дължина почти 3 м. Квадратната двуетажна кула е с размери в основата си 6×5,50 м и е запазена на височина 9 м, дебелината на стените е 1,65 м. Кулата и стените са градени от ломен камък и бял хоросан, примесен с едра баластра. В стените личат леглата на изгнилите напречни и надлъжни греди. Северният и югозападният зид на крепостта са почти изцяло разрушени.
Както първият, така и вторият строителен период може да се отнесат към XII—XIV в. В по-горния културен пласт най-важните находки са фрагментите от кухненска и трапезна керамика от времето на Второто българско царство. Намерени са византийски монети, а също и от цар Иван Александър (1331 —1371). При археологическите разкопки са открити следи от многократни пожари в крепостта. Оряхово за първи път се споменава в една грамота на унгарския крал Владислав IV от 1283 г., в която между другото се казва: „Когато баща ми, господин крал Стефан, изпратил бан Григорий против българите, като го поставил за началник на войските си, бан Григорий завладял със собствените си сили някаква крепост, именувана Оряхово“. Вероятно тя е била превзета от унгарците при похода им срещу България през 1266 г.

 

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site