Обитателите на Никополис ад Иструм

Градското управление било поверено на местни първенци – съвета на архонтите, ръководени от първия архонт, който имал административни и съдебни прерогативи. Другите градски съветници отговаряли за обществения ред, снабдяването, водопроводната система. Всички пълнолетни мъже участвали в народното събрание (демос), което в общи линии подкрепяло решенията на градския съвет. Имало специална колегия от жреци, които се грижели за изпълнението на официалните култове и особено този към управляващия римски император. Отначало градът принадлежал към римската провинция Тракия, а след 193 г. към Долна Мизия. Тук се заселили гръцки преселници от Мала Азия (най-вече от Никомедия и Ефес). Те били добри строители и занаятчии. Имало и римски ветерани, повечето от които живеели в околността, където след уволнението си получили земя за обработване. Тракийската богата аристокрация също имала къщи в градските квартали. Никополис бил организиран по гръцки образец, въпреки че принадлежал към римски провинции. От многото намерени надписи на гръцки и много малко на латински език научаваме за професиите на жителите на Никополис ад Иструм – ветеринарен лекар, съдия, строител, кожар, обущар, тепавичар, диригент на местния хор за религиозни химни. Каменоделците били организирани в специална колегия (профсъюз). В града се почитали бежествата от гръцкия и римския пантеон: Зевс, Хера, Атина, Херакъл, Асклепий, Дионис, Митра, а в селата преобладавал култът към Тракийския конник.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site