Мелнишката крепост

Мелнишката крепост

По своя релеф Мелнишки район рязко изпъква сред останалите по долината на Средна Струма. Околността наподобява на голяма природна крепост и привлича с приказно-фантастичния пейзаж. Южно от днешния град се издига възвишението „Славова крепост“, естествено защитено и недостъпно от почти всички страни. Върху този хълм още през първата българска държава била изградена Мелнишката крепост.

Мелнишката крепост
Глинен съд от Мелник, ХII век

Запазените до днес останки от крепостни стени и съоръжения показват особено интензивно строителство през ХIII-ХIV век. Сегашното състояние на проучванията на средновековния Мелник дава възможност да се допусне съществуването на три укрепителни пояса. Първият е защитавал външния град. Останки от крепостна стена са открити през 1972 година пред Паскалевата къща при входа за град Мелник. По стари предания тук е била южната порта на града. Най- вероятно е, откритата крепостна стена да е чупела в североизточна посока към сегашната сграда на АПК, съобразявайки се с конфигурацията на терена. От югоизток в местността „Ключ“ на един сравнително тесен участък личат големи блокове от разбита крепостна стена. Оттук е била втората входно- изходна артерия на града, която е извеждала на важния път за Неврокоп през Попски преслап. Вторият укрепителен пояс е следвал очертанията на хълма Славова крепост. Последният обхваща югозападната част на хълма, където през ХIII-ХIV век се е обособил вътрешният град или така наречената цитадела. Внушителни останки от крепостни стени има в южната му част. Изцяло личи и трасето на крепостната стена, изградена на 100 м североизточно от митрополитската църква „Свети Никола“.

/ ru / de /

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site