Азине

АЗИНЕ

В почти всички морки карти от XIV в. и първата половина на XV в. на север от Урдовиза е нанесено пристанищно селище със странното име Азине. Това име не се среща в други източници, то вероятно е деформирана форма на името на нос Зонари, както се е наричал до неотдавна носът, на който сега се намира с. Приморско.  Досега Азине беше отъждествена с крепостта на Маслен нос (Еля).  Но в открити след това карти с отбелязване на същото име би трябвало Азине да се поставя при полуостров Приморско. Той действително е преграден с крепостна стена, сега силно разрушена и трудно проследима поради гъстото застрояване на полуострова с нови сгради. При обиколката на К. Шкорпил в края на миналия век части от крепостната стена са били добре запазени. Според неговия план и без това не особено големият Приморски полуостров е бил преграден не в началото, а само на петдесетина метра от носа, като крепостната стена заграждала не повече от 1500—2000 кв. м. Зидът е бил доста дебел, но К. Шкорпил не посочва нито размерите, нито начина на градеж.

Във вътрешността на крепостта К. Шкорпил отбелязва основи на четириъгълна сграда, отново без да дава размерите й и начина на градеж. При най-новите наблюдения на няколко места в съвременните изкопи се забелязаха късове от стени, градени с бял хоросан, но поради малките им размери трудно може да се определи дали се касае до крепостни стени, или до стени на сгради. Участъците от стената, описани от К. Шкорпил, вече са изчезнали. Керамиката, открита в изкопите — археологически разкопки в Приморско не са правени, — е представена от фрагменти на дебелостенни амфори, питоси и паници със зеленокафява глеч. Фрагменти от сграфито керамика не са забелязани.

При това състояние на данните от полуостров Приморско трябва засега да заключим, че Азине е малка пристанищна крепост, построена неизвестно точно кога. Отбелязването ѝ в морските карти от XIV—XV в. вероятно се дължи на известно активизиране на пристанището ѝ в годините на разцвета на морската търговия на италианските републики с нашето крайбрежие.

В цитирания опис на хаса на Баязид II с. Зонари е с 1500 акчета доход, значително по-малко от дохода на Порос и десетки пъти по-малък от дохода на Созопол.

 

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site