Крепост Судинград

Крепост Судинград

Намира се на 5 км. югозападно от село Мусомища в местността Судинград. Разположена е в югозападната част на един продълговат скален рид с много остро било и с голям наклон на склоновете. Северната и западната страна представляват отвесни остри скали по ръба, на които минава крепостната стена. В останалите сектори тя не е запазена.

Ясно се разграничават два строителни периода. При първия период стената е градена с камъни споени с червен хоросан. Запазена е на височина до 1,10 метра и дебелина 1,00 метър. Трасето на крепостната стена се проследява с малки прекъсвания на около 40 м. В североизточния край има струпани камъни и се очертава кръгло съоръжение, вероятно кула. При втория строителен период по-ранната стена е била изоставена и новопостроената е долепена като в някои сектори се отдалечава, а в други е стъпила върху нея. Последната е много слабо запазена като само в отделни участъци се издава на 0,30 м. над земята. Градежът е от камъни споени с бял хоросан. По склоновете от югозапад, има голямо количество строителен трошляк /тухли и керемиди/, шлак и разнообразен керамичен материал. Преобладават античните материали. По-малобройни са фрагментите от късносредновековна обикновена керамика. Фактическият материал позволява да се свърже последния период от съществуването на крепостта със Средновековието.

/ ru / de /

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site