Крепост Крупник

Крепост Крупник се намира на 2 км югозападно от селото, в местността „Градището“. Представлява едно голямо възвишение с равнинно било и две по-малки тераси от изток и север. Склонът от източната страна е полегат и на около 20 м в подножието на билото на една малка тераса с площ около 200 кв м личат очертанията на зидове и има голямо количество строителна керамика. Оттук се открива прекрасна гледка към входа на Кресненското дефиле и пътищата, които слизат и водят за Предел и долината на р. Места. Логично е запазените останки да се свържат с разрушена голяма наблюдателна кула. Особеностите на терена позволяват да допуснем, че оттук е бил главният вход. Възможно е втори вход да е имало от запад или северозапад. Южно от крепостта покрай реката личат останки от стар калдъръмен път.
Целият терен е обрасъл с труднопроходима растителност и това затруднява определянето на площта и трасето на крепостната стена. Най-добре тя личи в западната част. Градежът е от ломени камъни, споени с бял хоросан с голям примес от пясък. По повърхността и склоновете на възвишението се срещат материали от Късната античност и Средновековието – ХIII-ХIV век. Късносредновековната крепост при село Крупник е възникнала върху руините на късноантична крепост. Чрез нея е било възможно да се контролира входа за Кресненското дефиле и всички пътища, които водят на запад през Малешевския балкан към Петрич и Струмица и за долината на река Брегалница.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site