Крепостта на Илинденци

Крепостта на Илинденци

На 5-6 км североизточно от селото, в местността „Долна Врабча“ на площ около 40 000 кв. метра личат руините на старо селище. Намереният по повърхността керамичен материал позволява то да  бъде отнесено към ХIII-ХIV век. От югозапад то е било защитено с дълбоки пропасти, от изток – от високите склонове на Пирин планина, а от север и юг – от укрепителни съоръжения. През него е минавал главният път, който е идвал от Мелник и продължавал на север към Кресненската клисура.

Местността „Калето“ се намира на 4 км южно от с. Долна Врабча и 1 км североизточно от с. Илинденци. Най-високата част, с площ около 150 кв. метра, от всички страни е оградена с отвесни скахли. По-лесно е достъпна от север, където личат очертанията на разрушена крепостна стена. На север и изток се простира равнинна тераса, оградена почти от всички страни с високи скали. По повърхността на земята се намира голямо количество фрагменти от тухли, керемиди и керамични съдове. По време те се отнасят към III-IV век и Х-ХIV век. По всяка вероятност това укрепление е възникнало още през византийското владичество върху развалините на антична крепост.

Крепостта на селището е била на 1 км северно и е заемала равнинната част на едно възвишение, от двете страни оградено с дълбоко врязани и труднопроходими речни долини. Площ около 4000 кв. метра. По-достъпно е от югозапад и югоизток. Крепостната стена е разрушена до нивото на земята. Само в източния сектор е запазена на височина 0,80 м и в нея личат гнездата на изгнили дървени скари.

Укрепеното  късносредновековно селище край село Илинденци е имало важно стратегическо значение. Осигурявало е контрол над изхода от Кресненската клисура, на част от долината на Средна Струма и оттук е било възможно да се наблюдава движението по източните склонове на Малешевския балкан почти до река Лебница.

/ ru / de /

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site