Крепости по долините на средна Струма и Места

КРЕПОСТИ ПО ДОЛИНИТЕ НА СРЕДНА СТРУМА И МЕСТА

Територията на Благоевградски окръг се отличава с голямо разнообразие и разчлененост на терена. На изток се издига планинската верига на Родопите, на север – Рила, на запад -Осогово, Малешевско и Огражден, на юг – Беласица, Али Ботуш и Славянка. Централната част заема Пирин планина, чието било служи като естествена граница между поречията на Струма и Места. Характерни за този район са затворените котловинни полета, свързани с труднопроходими клисури. Топлият климат, богатите и плодородни почви са благоприятствували за заселването на човека по тези места още в най-дълбока древност.

Археологическите проучвания и разкопки, показват, че тук преди хилядолетия са възникнали селища, центрове на висока материална и духовна Култура. Редица селища от неолита, енеолита и след това показват особената роля и място на долината на Средна Струма като междинна зона и кръстопът, където се срещат културните групи на Тракия, Сърбия и Беломорието. За връзките и взаимоотношенията на траките, първите обитатели на нашите земи според писмените сведения, през бронзовата и желязната епоха с Егейския свят говорят не само данните на материалната култура, но и някои писмени сведения и легенди. Известна е легендата за тракийския цар Резос, убит под стените на Елион по време на Троянската война. С траките е свързано и изграждането на най-ранните укрепителни съоръжения по тези земи. През VI-III век пр.н.е. тракийската материална и духовна култура достига своя най-висок разцвет. По-важни племена, които са населявали района и са играели роля в политическия и културния живот на траките са медите по средното течение на Струма, диите, дерсеите и дероните по река Места.

Падането на траките под римска власт през 46 г. от н.е. се отразява неблагоприятно върху социално-икономическото, политическото и културното им развитие. От гледна точка на селищното развитие периодът I-V век е особено важен. По долините на Средна Струма и Места възникват, значителни градски центрове, чиѝто развалини и днес личат  в  района на Кресна, Сандански и Мулетарово.

Създадена е била една сравнително гъста мрежа от крепости, разположени на важни стратегически места и пътища. Наред с укрепените градски селища са били изградени укрепленията при селата Габрово /„Долното градище“/, Долно Церово, Банско, Илинденци, Хаджидимово, Мосомище, Крупник, Абланица, Вълкосел, Якоруда /„Градишката каля“/ и др. Някои от тях, основно преустоени, са продължили да съществуват, макар и с известно прекъсване и през Средновековието.

Същият този период е характерен и с голямата етническа пъстрота, която се създава на Балканския полуостров и в частност в земите на траките. Налице е един непрекъснат приток на варварски племена с различен етнически състав. Дълбоки и безвъзвратни промени настъпват през VI-VII век. Този процес е тясно свързан с появата и заселването на славяните на Балканския полуостров. Още в края на V век те започват да безспокоят Византийската империя, а през следващите два века се установяват трайно на нейната територия. Степента, мащабите и обхвата на етническите промени са различни за отделните области. По мнението на авторитетни познавачи на тези проблеми районите на Средна Струма и Места са измежду тези, които са били най-сериозно засегнати. На мястото на тракийските племена по Струма се настаняват славянските племена стримонци, сагудати и ранхини, а по Места – смоляните. Областта е била силно обезлюдена. Най-важните центрове на античната цивилизация били разрушени.

Промяната в етническия състав на населението довела до съществени изменения в облика на селищната структура и в частност на фортификационната система. Изчезнала античната топонимия. От части се запазила хидронимията, като река Стримон получила славянската форма – Струма, а река Нестос или Местос – Места. Приемственост съществува, но тя не е основното и определящо в общата структура на селищния и културен облик на областта.

/ ru / de /

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site