хърсово

Крепостите при Черна вода, Капидава и Хърсово

Крепостите при Черна вода и при Хърсово все още не са проучени, но въз основа на оскъдните археологически данни може да се предполага, че поне през Х в. те вече са съществували в границите на българската държава. Укреплението при Капидава води началото си от IX в., но градежът и устройството му показват, че то не е имало стратегическо значение, а е защитавало само съществуващото тук българско селище. Засега липсват данни за съдбата на крепостта при Черна вода, докато укреплението при Капидава е било разрушено при печенегските нашествия през XI в. и по този начин е споделило съдбата на редица други български укрепени градове в Североизточна България.

Поправките и преустройствата през вековете на османското господство твърде много изменили първоначалния вид на крепостта Хърсово. Понеже тя е пазела немаловажен дунавски брод, може да се предполага, че е съществувала и преди XV в. За това свидетелствува не само старото българско име на града и техниката на крепостния градеж, но и известието на Евлия Челеби, според когото крепостта преминала през ръцете на много владетели, преди да бъде завладяна от турците.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site