Историческа справка за България

Територията на България е обитавана от най-ранните исторически епохи. По българските земи е процъфтявала богатата култура на Древна Тракия, тук са оставили следи древните гърци, македонци, римляни, после земите са част и от Източната римска империя – Византия.

В съюз със славяните дошлите по тези земи прабългари образуват държава, призната от Византия през 681 г. Начело застава хан Аспарух, а новото държавно формирование приема името България. По времето на хан Крум (803-814) България граничи на запад с империята на Карл Велики, а на югоизток българските войски достигат стените на столицата на Византия Константинопол. През 864 г. Княз Борис I въвежда християнството като официална религия и България става една от най-старите християнски държави в Европа. Тук в края на IX в. учениците на Кирил и Методий разпространяват славянската азбука. Охрид, Плиска, Велики Преслав стават центрове на българската и на славянската култура.
От България славянската писменост се разпространява и в други страни. Преминавайки през периоди на падения и могъщество, българската държава се превръща в един от културните и икономически центрове на Европейския югоизток.
През 1396 г. страната е завладяна от османските турци.
В началото на XVIII в. започва Българското възраждане. Утвърждават се Българската църква, просвета и култура.

През 1878 г., в резултат на Руско-турската освободителна война, българската държава е възстановена.
За първи княз на Княжество България е избран Александър I Батенберг.
През 1879 г. е приета и първата конституция на България – една от най-демократичните за времето си. През 1908 г. българският Княз Фердинанд Сакс Кобургготски прокламира независимост и се провъзгласява за цар на Третото българско царство.
След Втората световна война България попада в сферата на съветското политическо и икономическо влияние. През 1946 г. България е провъзгласена за република. В края на 1989 г. започват демократичните промени в България. Провеждат се многопартийни избори. Приета е нова конституция. България поема пътя към демократическо развитие и пазарна икономика. От 1992 г. става член на Съвета на Европа, а през 2004 г. – член на НАТО. На 25 април 2005 г. в Люксембург е подписан Договорът за присъединяването на Република България към Европейския съюз, чийто пълноправен член става от 1 януари 2007 г.
България и българският народ са носители на едно непреходно богатство – фолклорна култура като неразривно съчетание на звук, движение, слово, ритуал и пр. Днес ние сме свидетели на отделни културни феномени, чиито корени са в традиционната култура.

Българската държава е приемник на богато културно-историческо наследство.

Регистрираните недвижими паметници на културата в България са над 40 000, а в държавните и общинските музеи се съхраняват повече от 5 млн. движими културни ценности. Седем паметника на културата и два природни обекта са признати за уникални обекти от световно значение и са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site