пиргос

ПИРГОС

Между Новград и Русе се намира с. Пиргос (сега Пиргово). Непосредствено източно от пристана на селището, по протежение на дунавския бряг, се издига скалист хълм, наречен Калето. За развалини на това място пише К. Шкорпил. По повърхността се виждат късчета от кухненска и трапезна керамика със сграфито украса от XIII—XIV в. Гърне с 68 сребърни монети от цар Иван Александър е намерено в западния край на Калето, а по-късно, също в глинен съд — 76 златни монети от византийския император Йоан II Комнин (1118-1143).

Според К. Иречек Пиргос е получил името си от някое далечно селище със същото име (пиргос, пирг означава кула), пренесено от пленници, които цар Калоян преселил на Дунав. В хрониката на Нешри между крайдунавските крепости на Иван Шишман се споменава Тонбиргоз, но това известие се отнася за крепостта Холъвник на левия дунавски бряг срещу Никопол, а не за Пиргос до Русе. Първото писмено сведение за Пиргос е от 1462 г. в посоченото писмо на влашкия воевода Влад Цепеш, който се хвали с извършените тук кланета. За крепостта на Пиргос изобщо не се споменава в изворите. Вероятно и тя, подобно на Новград, е била разрушена при завладяването ѝ от турците през 1388 г. като ненужна поради близкото ѝ съседство със стратегически важната крепост Русе. През 1479/80 г. с името Деспот Пиргос селището е отбелязано в османски регистър като село с 27 домакинства (къщи).

Съдейки по гръцкото име, както и по намерените тук монети, може да се приеме, че крепостта Пиргос е издигната не по-късно от XII в. и просъществувала до края на XIV в.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site