Биосферен резерват „Сребърна”

Биосферният резерват „Сребърна” е разположен на 16 км западно от Силистра и има площ от 600 ха. Езерото е обявено за природен резерват през 1948 г. През 1975 г. получава статут на влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция, а през 1977 г. става биосферен резерват със специална категория.

В „Елдорадото на блатните птици” – наречено така от австрийския пътешественик и изследовател Ф. Каниц, се охраняват обитанията на близо 190 вида птици, като къдроглав пеликан, диви гъски, малък корморан, чапли, представители на водната и влаголюбива растителност и някои бозайници. Обявен за природен паметник на ЮНЕСКО през 1983 г.

facebook коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Just another Trakia Tours site